Một số tổ chức cung cấp cơ hội cho Đối tác tiếp cận nguồn tài trợ với số tiền nhỏ để thực hiện các dự án về bảo tồn chim nước và / hoặc môi trường sống của họ. Những "Quỹ tài trợ nhỏ" này có thể hữu ích để tiến hành một hoạt động hoặc tạo ra các tài liệu cho Mạng lưới đường bay ở một quốc gia, để trang trải các chi phí phát triển một dự án lớn, hoặc để làm tiền giống để thu hút đồng tài trợ. Quan hệ đối tác Đường hàng không Đông Á - Australasian không hoạt động như một nhà cung cấp các khoản tiền nhỏ nhưng có thể hỗ trợ Đối tác liên hệ với các Quỹ Tài trợ nhỏ hiện có. Các tóm tắt và liên kết dưới đây nên cho phép Đối tác tự tìm hiểu. Xin lưu ý rằng các khung thời gian và các yêu cầu khác về hoạt động khác nhau giữa các Quỹ, thường được xác định bởi các quy định cụ thể của quốc gia. Cũng nên lưu ý rằng cạnh tranh cho các khoản tài trợ có thể mạnh mẽ và các loài chim nước có thể chỉ là một trong số nhiều chủ đề mà Quỹ xác định. Thông tin về các Quỹ khác có thể được thêm vào trang này trong tương lai.

Quỹ đất ngập nước Nagao (NWF) có mục đích hỗ trợ các Bên ký kết ở khu vực Châu Á và Châu Đại Dương về các dự án quy mô nhỏ, với mức tối đa là 18.000 USD cho mỗi dự án. NWF đặc biệt quan tâm đến việc tiếp nhận các dự án nhằm nâng cao kiến thức khoa học và / hoặc nâng cao nhận thức về môi trường của công chúng. Các dự án nên được Bên ký kết xác định là một ưu tiên quốc gia trong việc thực hiện Kế hoạch Chiến lược của Công ước 2016-2024. Hạn chót cho tất cả các bài nộp là ngày 1 tháng 4 năm 2017.
Quỹ Hỗ trợ nhỏ cho Bảo tồn và Sử dụng Nước Ngọt (SGF) được thành lập bởi Hội nghị các Bên Ký kết vào năm 1990 và hỗ trợ tài chính cho các dự án bảo tồn đất ngập nước dưới hình thức các khoản trợ cấp nhỏ (chi phí cho các dự án lớn nhất của Thụy Sĩ 40.000 đô la cho mỗi dự án) ở các nước đang phát triển và các nước có nền kinh tế trong quá trình chuyển đổi.
Quỹ Bảo tồn Ngư dân Châu Á được thành lập để cung cấp hỗ trợ tài chính cho các dự án tại khu vực Châu Á sẽ dẫn tới việc bảo tồn hoặc bảo vệ các loài chim nước di cư và môi trường sống ở đầm lầy Đông Á - Australasian, đặc biệt thông qua hợp tác với cộng đồng địa phương tại trang web. Mỗi năm, WWF thực hiện một cuộc gọi đơn cho các ứng dụng cho Quỹ với thời hạn 31 tháng 10.
Quỹ Bảo tồn Loài Mohamed bin Zayed là một nguồn tài trợ đáng kể từ thiện được thành lập để thực hiện những việc sau:
  1. Cung cấp tài trợ cho các sáng kiến bảo tồn các loài
  2. Nhận biết các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực bảo tồn loài; và
  3. Nâng cao tầm quan trọng của loài trong cuộc tranh luận bảo tồn rộng lớn hơn.
Hạn chót nộp hồ sơ là ngày 31 tháng 10 năm 2016. Bấm vào đây để biết thêm thông tin.
Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên Keidanren (KNCF) được ủy quyền bởi Bộ Môi trường Nhật Bản và Bộ Ngoại giao vào tháng 4 năm 2000. Quỹ Sumitomo Trust & amp; Banking Co., Ltd. đã được chọn là Trustee của Quỹ. Sau khi thành lập vào tháng 4 năm 2000, rất nhiều công ty (chủ yếu là các tập đoàn thành viên Nippon Keidanren) và công chúng đã và đang đóng góp cho Quỹ về việc phê chuẩn KNCF. KNCF đã hỗ trợ các dự án mỗi năm với tổng số tiền là 150 triệu đồng (JPY). KNCF đưa ra đơn xin Quỹ trên trang Web của mình mỗi năm tài chính, và Ủy ban Thẩm định Dự án đã đảm nhận trách nhiệm cứng nhắc trong việc thẩm định và lựa chọn các dự án được hỗ trợ trong số các đơn nộp.
Chúng ta đang phải đối mặt với các vấn đề môi trường đang diễn ra trên quy mô toàn cầu: sự nóng lên toàn cầu, sự suy giảm của tầng ôzôn, và phá hủy rừng mưa nhiệt đới. Bất kể chúng ta sống ở các nước phát triển hay đang phát triển, các hoạt động kinh tế hỗ trợ xã hội của chúng ta không chỉ gây ra sự lạm dụng các nguồn tài nguyên mà còn gây ảnh hưởng lớn đến môi trường, nền tảng cho sinh kế của chúng ta. Hơn nữa những vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến môi trường địa phương của chúng ta mà còn vượt qua biên giới quốc gia vào các nước láng giềng và kết nối với sự phá huỷ môi trường trên quy mô toàn cầu. Các vấn đề môi trường không thể giải quyết bằng sức mạnh của một quốc gia, một khu vực, một công ty, và một cá nhân đơn lẻ. Để giảm nhẹ cuộc khủng hoảng môi trường toàn cầu và để tạo ra một xã hội bền vững, cần phải hợp tác quốc tế.
Quỹ đất ngập nước RRC-EA là một quỹ tương đương với Quỹ Hỗ trợ nhỏ Ramsar. Mục đích của WF của RRC-EA là cung cấp tài chính cho các nước Đông Nam Á với mục đích bảo tồn đất ngập nước và các chương trình giáo dục đất ngập nước. Khoản trợ cấp này dành cho tất cả các ứng viên, nhưng quỹ dự án không thể vượt quá 12.000.000KRW. Khoản viện trợ này được thành lập với mục đích trợ giúp các nước trong việc tăng cường bảo tồn và bảo vệ các vùng đất ngập nước ở khu vực Châu Á. Các đề xuất dự án cần được trình nộp vào đúng thời hạn để xem xét trong quá trình trao thưởng. Một nhóm chuyên gia về đất ngập nước chuyên nghiệp và cán bộ RRC-EA đánh giá các đề xuất. Các đề xuất thành công sẽ trình bày kiến thức về các quy trình đầm lầy, và các giao thức quản lý cũng như cách tiếp cận sáng tạo cho nghiên cứu đang được thực hiện.
Mục tiêu của Quỹ Tương lai Thiên nhiên là bảo vệ các loài động vật và thực vật hoang dã. Để theo đuổi mục tiêu này, Quỹ đã thiết lập Giải thưởng Tương lai Thiên nhiên. Giải thưởng được trao giải thưởng và tài trợ cho các cá nhân vì nỗ lực bảo vệ các loài tuyệt vời của quốc tế. Giải thưởng Tương lai Thiên nhiên được trao tặng hàng năm trong Hội nghị Future for Nature tại Sở thú Burgers ở Arnhem, Hà Lan. Một thị trường tài trợ bảo vệ loài sẽ đi cùng với hội nghị hàng năm.
Dự án Trợ giúp Khắc phục Các Loài Động thực vật của chúng tôi hỗ trợ các dự án nhằm giải quyết các mối đe dọa trực tiếp đòi hỏi hành động cụ thể nhắm mục tiêu.
Hiệp hội Địa lý Quốc gia hỗ trợ các dự án trên toàn thế giới thông qua chương trình tài trợ của mình. Chương trình tài trợ này nhằm tìm kiếm các đề xuất nhằm thử nghiệm những cách tiếp cận sáng tạo để cải thiện khả năng tồn tại của các loài di cư bằng cách giải quyết các vấn đề liên quan đến di dân trên đất liền, không phận và nước, bao gồm di cư của các loài ít được biết đến hơn cũng như di cư đường dài quan trọng nhất. Địa lý Quốc gia khuyến khích người nộp đơn từ khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, do những thay đổi trong luật Trung Quốc bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2017, Hiệp hội Địa lý Quốc gia không thể hỗ trợ công việc được cấp mới ở Trung Quốc đại lục. Điều này áp dụng cho bất kỳ dự án nào được tiến hành bởi công dân Trung Quốc đại lục bất cứ nơi nào và cũng áp dụng cho các cá nhân hoặc tổ chức không phải là người Trung Quốc đề xuất làm việc ở Trung Quốc đại lục. Chúng tôi vẫn sẽ chấp nhận các đơn từ cư dân Hồng Kông, Đài Loan và Ma Cao miễn là công việc đề nghị nằm ngoài Trung Quốc đại lục.Thời hạn nộp đơn tiếp theo cho năm 2017 là ngày 1 tháng 10 năm 2017.
Quỹ Địa lý Quốc gia về Khoa học và Thăm dò - Châu Á hỗ trợ các nhà khoa học, các nhà bảo tồn và thám hiểm khắp Châu Á thông qua chương trình cấp học bổng của mình. Chương trình tài trợ ở Châu Á dành cho cư dân Brunei, Campuchia, Hồng Kông, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào, Ma Cao, Malaysia, Myanmar, Papua New Guinea, Philippines, Singapore, Đài Loan, Thái Lan, Timor Leste và Việt Nam làm việc ở bất cứ đâu trên thế giới. Các đơn được chấp nhận trên cơ sở cán trong suốt cả năm. Hạn chót nộp hồ sơ vào mùa xuân năm 2017 là ngày 31 tháng 12 năm 2016.
Giải thưởng Rolex cho Doanh nghiệp hỗ trợ các dự án và cá nhân phi thường có khả năng cải thiện cuộc sống của chúng ta, bảo vệ di sản văn hoá và thiên nhiên của thế giới. Ứng dụng cho Giải thưởng Rolex năm 2018 cho Doanh nghiệp bây giờ được mở cho Lãnh đạo trẻ (độ tuổi từ 18-30) tham gia vào các lĩnh vực về môi trường, khoa học ứng dụng và công nghệ, hoặc thăm dò. Năm giải thưởng Rolex sẽ được trao cho 5 người chiến thắng và mỗi người sẽ nhận 100.000 franc Thụy Sỹ. Hạn chót nộp đơn là ngày 30 tháng 6 năm 2017.