Tài liệu Đối tác là tài liệu chính thức nêu rõ bản chất và chức năng của Hợp tác.

Tài liệu này phác thảo về Quan hệ đối tác:

  • Тинь Транг pháp Lý
  • MUC đích, MUC đích vÀ MUC đích
  • thành VIEN
  • Quan TRI
  • Tài Chinh
  • Danh SacH CaC đối Tac
  • CaC Динь Nghia
  • CaC nhóm Phan Loai CaC Loai Хим nước ди Ĉu Чонг Đường лавровый Đông Á - Australasian
  • Tieu CHI Манг Lưới Đường залив
  • Со Кау к Chuc của đối Tac