Cuộc họp đầu tiên của Đối tác (MOP1) của Đối tác Đường bay Đông Á - Australasian được tổ chức tại Bogor, Indonesia, tháng 11 năm 2006.