Đối tác của EAAF bao gồm các Chính phủ, Tổ chức phi chính phủ quốc tế (NGO) và các tổ chức liên chính phủ, đồng ý ủng hộ văn bản và hỗ trợ các mục tiêu và hành động trong khuôn khổ Hợp tác này. Thành viêncó thể tham gia các chính phủ khác, các tổ chức phi chính phủ quốc tế, các tổ chức liên chính phủ và các thành viên của khu vực kinh doanh quốc tế theo đơn và đồng ý xác nhận văn bản và hỗ trợ các mục tiêu và hành động trong khuôn khổ Hợp tác này. Các đối tác sẽ được thông báo về việc đăng ký thành viên ngoài phiên họp. Nếu không có vấn đề nào được nêu ra trong vòng một tháng, người nộp đơn sẽ được thêm vào danh sách Đối tác.

Đối tác hiện tại

 • Úc (2006)
 • In-đô-nê-xi-a (2006)
 • Nhật Bản (2006)
 • Phi-lip-pin (2006)
 • Hàn Quốc (2006)
 • Nga (2006)
 • Sing-ga-po (2006)
 • Hoa Kỳ (2006)
 • Công ước về Bảo tồn các loài động vật hoang dã di cư (2006)
 • Công ước Ramsar (2006)
 • Nhóm nghiên cứu các loài chim cao cẳng Úc – BirdLife Australia (2006)
 • Quỹ Sếu Quốc tế (2006)
 • Đất ngập nước quốc tế (2006)
 • WWF (2006)
 • IUCN (2006)
 • Tổ chức bảo tồn chim quốc tế (2006)
 • Hiệp hội chim hoang dã Nhật Bản (2007)
 • Cam-pu-chia (2007)
 • Trung Quốc (2008)
 • Tổ chức Lương thực và Nông Nghiệp Liên Hiệp Quốc (2009)
 • Quỹ hỗ trợ Chim hoang dã và Vùng ngập nước (2010)
 • Pukorokoro Miranda Naturalists Trust (2010)
 • Băng-la-đét (2010)
 • Thái Lan (2010)
 • Mông Cổ (2011)
 • Selandia Baru (2011)
 • Rio Tinto (2011)
 • Ma-lay-xi-a (2012)
 • Hiệp hội bảo tồn động vật hoang dã (2013)
 • Bảo tồn hệ động thực vật Bắc Cực (2013)
 • Công ước về Đa dạng sinh học (2014)
 • Mi-an-ma (2014)
 • Trung tâm đa dạng sinh học Đông Nam Á (2014)
 • Việt Nam (2014)

Thành phố Incheon, với nhà tư vấn, là một Đối Tác Đặc biệt trong EAAFP và các Cuộc Họp giữa các Đối tác để ghi nhận các đặc biệt đóng gói của Thành phố trong Hợp phần Hợp tác.

Do vậy, thành phố Incheon đô thị sẽ được mời tham dự cuộc họp của EAAFP và tham dự, với vai trò của người quan sát, các nhà quản lý Ủy hội Ủy ban EAAFP.