Nhóm Công tác Chim biển

Đọc bằng ngôn ngữ khác:

B5-(1) group of CCT (Mr He Chuan) v3
Chinese Crested Tern © He Chuan

Nhóm Công tác Chim biển đã được đề xuất tại cuộc Họp các Đối tác đầu tiên ở Bogor, Indonesia vào tháng 11 năm 2006 và được sửa đổi và chấp nhận tại cuộc Họp các Đối tác thứ hai ở Beijing, Trung Quốc vào tháng 12 năm 2007.

Mục tiêu của nhóm Công tác là để thúc đẩy, tạo điều kiện, phối hợp, và hài hòa công tác bảo tồn, quản lý, giáo dục, và các hoạt động nghiên cứu về chim biển trên Đường bay Đông Á-Úc, và để cải thiện trao đổi thôngtin giữa các nhà khoa học và nhà quản lý chim biển trên Đường bay.

Nhóm phân loại trên Đường bay bao gồm:

Gaviidae

 • Chim lặn – Divers (Loons)

Diomedeidae

 • Hải âu lớn – Albatross

Procellariidae

 • Hải âu – Shearwaters/Petrels

Oceanitidae

 • Chim báo bão – Storm-Petrels

Phaethontidae

 • Tropicbirds

Fregatidae

 • Chim chiến – Frigatebirds

Pelecanidae

 • Bồ nông – Pelicans

Sulidae

 • Chim ó biển – Gannets/Boobies

Phalacrocoracidae

 • Chim cốc – Cormorants

Laridae

 • Mòng biển và nhạn biển – Gulls/Tern/Skimmers

Stercorariidae

 • Chim cướp biển – Skuas

Alcidae

 • Chim anca – Auks
Thumbnail of a cormorantChủ tịch Nhóm Công tác

Robb Kaler
US Fish & Wildlife Service, Migratory Bird Management
1011 East Tudor Road
Anchorage, Alaska, 99503 USA
Tel: +907 786 3984 Fax: +907 786 3641
E-mail: robert_kaler@fws.gov

RobbKaler

Tiểu sử: Robb nhận bằng thạc sỹ tại Đại học bang Kansas, Mỹ vào năm 2007 nơi ông đã nghiên cứu về nhân khẩu dân số của gà gô trắng xám trở lại phía bắc vùng đảo Aleutian, Alaska. Ông gia nhập Cục hoang dã và Cá Hoa Kỳ vào năm 2010 và hoạt động điều phối viên cho Dữ liệu Chim biển Khu vực Alaska (Alaska Region Seabird Data). Robb là đại diện của Alaska/Nga trong Ban chấp hành của Nhóm Chim biển Thái Bình Dương và là một thành viên của đội World Seabird Union’s Development  chịu trách nhiệm về đăng ký các bầy chim biển toàn cầu.

Điều phối viên Nhóm Công tác

Yat-tung Yu
The Hong Kong Bird Watching Society
7C, V Ga Building,
532 Castle Peak Road,
Lai Chi Kok, Kowloon,
Hong Kong
Tel: +852 2377 4387 Fax: +852 2314 3687
E-mail: bfspoonbill@hkbws.org.hk

Yat Yung Yu

Tiểu sử: Yat-tung đã say mê chim biển rất lâu từ kinh nghiệm ngắm chim. Ông là một thành viên sáng lập của Nhóm Nghiên cứu Nhạn biển của Hong Kong Bird Watching Society, có trách nhiệm khảo sát thường xuyên các bầy đàn nhạn biển sinh sản ở Hồng Kông. Yat-tung còn thu thập những thông tin các loài chim biển ở khu vực ven biển Trung Quốc và thúc đẩy các hoạt động giám sát chim biển. Yat-tung hiện đang là thành viên của chương trình phục hồi Nhàn mào Trung Quốc đang tình trạng cực kỳ nguy cấp, được điều phối bởi BirdLife International, nhằm khôi phục môi trường sinh sản cho loài chim này và các đàn chim nhạn sinh sản khác.

Dr. Mark Carey
Migratory Species Section
Department of the Environment, Australian Government
Tel: +61 (0)2 6274 1873
E-mail: mark.carey@environment.gov.au

Tiểu sử: Mark lấy bằng tiến sỹ tại Đại học La Trobe ở Úc vào năm 2011 nơi ông đã khảo sát ảnh hưởng của sự quấy rầy của điều tra viên đến thành công sinh sản của Hải âu đuôi ngắn. Ông gia nhập Bộ Môi trường của Chính phủ Úc vào nă m2012 nơi ông làm việc về chính sách các loài di cư. Kể từ khi gia nhập Bộ, Mark đã tiếp xúc với một loạt các thỏa thuận quốc tế về môi trường bao gồm Ramsar, CMS và 3 hiệp định về chim di cư của Úc với Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc.