Nhóm Đặc nhiệm Vịt đầu đen

Ðọc bằng ngôn ngữ khác:  

Giới thiệu

Baers_dec21s_NeilDavidson_IMG_RS-1024x706
Vịt đầu đen © Neil Davidson

Vịt đầu đen (tên khoa học là Aythya baeri) là một loài chim được xếp vào danh sách là loài Cực kỳ nguy cấp (Critically Endangered). Số lượng loài vịt này sụt giảm nhanh chóng trong những năm gần đây và đã bị đẩy gần đến bờ vực tuyệt chủng. Chúng ta cần hành động khẩn trương để cứu loài vịt đầu đen này để chúng không bị tuyệt chủng trong tự nhiên.

Ngày nay, loài vịt này xuất hiện chủ yếu ở Trung Quốc, cả trong mùa sinh sản và mùa đông. Một số lượng nhỏ vịt đang sinh sản được biết đến vẫn còn ở phía đông nam nước Nga, và một vài chú chim đang trú đông ở các nước khác, như Mi-an-ma, Băng-la-đét và Nhật Bản. Trong lịch sử, loài vịt này từng phân bố rộng hơn nhiều, với các điểm tập trung nghỉ đông ở miền nam Châu Á, đặc biệt là Băng-la-đét, Mi-an-ma, và Thái Lan. Thật không may, các nhóm trú đông lớn đã không được nhìn thấy trong các quốc gia này gần đây nữa và do đó chúng ta nên hành động đầu tiên ở Trung Quốc để giải quyết các mối đe dọa nghiêm trọng mà những chú vịt này gặp phải.

Hiểu biết của chúng ta về hệ sinh thái, các mối đe dọa và yêu cầu cho công tác bảo tồn của Vịt đầu đen vô cùng giới hạn, nhưng có vẻ như mối đe dọa nghiêm trọng nhất là sự phá hủy và suy thoái ở cả môi trường sinh sản và các khu vực trú đông, cũng như sự săn bắn không kế hoạch loài vịt này và trứng của chúng. Các mối đe dọa khác, trong đó bao gồm sự quấy rầy của con người, cũng có thể trở nên nghiêm trọng hơn, đặc biệt khi bây giờ phần lớn loài vịt này bị giới hạn chỉ ở trên một số lượng nhỏ các địa điểm.

Do tình hình cấp thiết đối mặt với sự sống còn của loài vịt này trong tự nhiên, một Kế hoạch Hành động (Action Plan) đã được soạn thảo vào năm 2014 và thông qua, cùng với sự hình thành của Nhóm Đặc nhiệm, tại cuộc Họp các Đối tác EAAFP vào tháng 1 năm 2015.

Đích và mục tiêu

Để khôi phục lại tình trạng bảo tồn tốt cho Vịt đầu đen và loại bỏ chúng trong Danh sách đỏ của IUCN.

Để đạt được mục tiêu này, chúng ta cần phải hiểu rõ nguyên nhân của sự suy giảm và giải quyết các mối đe dọa nguy hiểm nhất để tình trạng Vịt đầu đen thay đổi thành Nguy cơ bị tuyệt chủng (Endangered) trước năm 2024. Để thực hiện được điều này, Kế hoạch Hành động đề ra một loạt các kết quả phải đạt được trước năm 2019:

 1. Tăng cường hiểu biết về ảnh hưởng của hủy hoại môi trường sống hoặc của sự quản lý không thích đáng, và điều này được giảm đáng kể.
 2. Tăng cường hiểu biết về tác động của việc khai thác vịt và trứng của chúng trong tự nhiên và điều này được giảm đáng kể.
 3. Kiến thức về yêu cầu sinh thái của Vịt đầu đên được cải thiện đáng kể.
 4. Hiểu biết về tình hình dân số, phân phối, các địa điểm quan trọng và dân số học được cải thiện đáng kể.
 5. Một mạng lưới các khu vực bảo vệ và quản lý tốt được thành lập và duy trì trong trong phạm vi sinh sống của loài vịt này.
 6. Một chiến lược quản lý toàn cầu cho vịt nuôi nhốt được phát triển và thực hiện.
 7. Nhận thức về Vịt đầu đen và nhu cầu cần được bảo tồn của chúng được tăng cường đáng kể, đặc biệt là giữa các nhà hoạch định chính sách.
 8. Chính sách thích hợp cho việc bảo tồn trên phạm vi toàn cầu cho Vịt đầu đen được đặt ra.

Vai trò

Vai trò của Nhóm Đặc nhiệm Vịt đầu đen sẽ là:

 • Sản xuất, điều phối và thúc đẩy việc thực hiện Kế hoạch Hành động cho Từng loài Quốc tế (International Single Species Action Plan) cho Vịt đầu đen;
 • Khuyến khích và hỗ trợ các quốc gia trong phạm vi trong việc thực hiện theo International Single Species Action Plan (SSAP); và
 • Giám sát và báo cáo về việc thực hiện và hiệu quả của SSAP.

Điều khoản tham chiếu đầy đủ có thể được tìm thấy ở đây.

Chủ tịch và Điều phối viên

Chủ tịch Nhóm Đặc nhiệm: Prof. Changqing Ding

School of Nature Conservation
Beijing Forestry University
Email: cqding@bjfu.edu.cn

Tiến sĩ Changqing Dinh là một giáo sư về Chim học (Ornithology) tại Trường Bảo tồn Thiên nhiên, Đại học Lâm nghiệm Bắc Kinh. Ông cũng là Phó Chủ tịch của Hội Chim học Trung Quốc (China Ornithological Society), Điều phối viên của Mạng lưới Giám sát và Bảo tồn Chim họ Vịt Trung Quốc (China Anatidae Conservation and Monitoring Network), và là Chủ tịch của Nhóm Chuyên gia Chim nước và Sếu Trung Quốc (China Crane and Waterbird Specialist Group). Ông có hơn 15 năm kinh nghiệm chuyên nghiệp trong lĩnh vực bảo tồn động vật hoang dã tại Trung Quốc. Ông dẫn đầu các chương trình nghiên cứu về sinh thái và bảo tồn của loài Crested Ibis từ năm 1999, và đã phối hợp bảo tồn và giảm sát vịt và ngỗng ở Trung Quốc từ năm 2008.

Điều phối viên Nhóm Đặc nhiệm
Điều phối viên Quốc tế

Richard Hearn
Head of Monitoring
Wildfowl & Wetlands Trust, Slimbridge, Gloucestershire GL2 7BT, UK
Email: Richard.Hearn@wwt.org.uk

Richard là Trưởng Giám sát tại WWT và có kinh nghiệm hơn 20 năm chuyên nghiệp trong lĩnh vực bảo tồn các loài chim nước. Vai trò hiện tại của ông bao gồm ba lĩnh vực: Giám sát Chim nước ở Anh, Xây dựng năng lực cho công tác giám sát chim nước, và Chỉ số & Đánh giá. Ông cũng là Chủ tịch của Tập đoàn Đất ngập nước quốc tế (Wetlands International)/Nhóm chuyên gia Vịt SSC tại IUCN, và đại diện cho WWT trên Nhóm Công tác Đường bay CMS, Hội đồng quản trị Nhóm chuyên gia về Khai thác chim nước, và Nhóm chỉ đạo trong Chương trình Giám sát chim nước Phi-Âu-Á. Ông có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu có trụ sở và giám sát các loài chim nước, sự phát triển và thực hiện các hoạt động giám sát chim nước, tập huấn kỹ thuật giám sát, đánh giá và tình trạng của loài chim. Ông đã xuất bản hoặc đồng giả hơn 30 bài viết và hơn 50 bản báo cáo, và là tác giả chính của hai kế hoạch hành động quốc tế cho từng loài quốc tế (Vịt đuôi dài và Vịt đầu đen).

Điều phối viên Trung Quốc

Prof. Lei Cao
Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences, No.18 Shuangqing
Road, Beijing 100085, China
Email: leicao@rcees.ac.cn

Điều phối viên Nga

Sẽ được bổ nhiệm

Ấn phẩm

Các hoạt động nổi bật

Hồ sơ của Vịt đầu đen có thể được tìm thấy trong Các loài chim nước dưới phần của EAAF: Baer’s Pochard

Các hoạt động khác sẽ được thêm vào đây trong thời gian tới.

 

Các cuộc điều tra Vịt đầu đen sinh sản tại Nga

Một cuộc khảo sát lớn về các địa điểm có thể sinh sản ở vùng đông nam nước Nga đã được tiến hành vào năm 2013, được hỗ trợ bới EAAFP. Chín khu vực chính trong phạm vi sinh sản của Vịt đầu đen đã được khảo sát nhưng vịt chỉ có ở hai địa điểm, nghi ngờ là chỉ có 1 địa điểm sinh sản. Toàn bộ chi tiết được công bố trong:

Solovyeva, D., A. Antonov, O. Goroshko, V. Pronkevich & S. Surmach. 2013. Emergency measures to save Baer’s Pochard: location of breeding sites in Russia. Unpublished report to EAAFP and WWT. Institute of Biological Problems of the North, Magadan.

Các ghi chép khác trong những năm gần đây đã được công bố trong:

Heim, W., K. Wolanska, A. Siegmund & U. Schuster. 2013. Possible breeding of Baer’s Pochard Aythya baeri at Muraviovka Park, Far East Russia. BirdingASIA 20: 64-66.

Nhìn thấy Vịt đầu đen

Tất cả dấu hiệu của Vịt đầu đen là vô cùng quý giá và chúng tôi kêu gọi các quan sát viên đến nộp ghi chép của họ cho WWT, tổ chức đang duy trì một cơ sở dữ liệu những ghi chép đã nhìn thấy Vịt đầu đen. Xin hãy gửi càng nhiều chi tiết càng tốt, bao gồm ngày tháng, địa điểm, số lượng (và giới tính), và bất kỳ thông tin chi tiết có liên quan khác như quan sát hành vi, loại môi trường sống mà Vịt đầu đen đang ở, hoặc bất cứ mối đe dọa nào đang rình rập địa điểm. Ảnh chụp Vịt và địa điểm nơi chúng được nhìn thấy cũng vô cùng hữu ích.

Chi tiết khi nhìn thấy Vịt đầu đen, hoặc yêu cầu thêm thông tin, xin gửi đến monitoring@wwt.org.uk.

Nhà tài trợ cho Nhóm Đặc nhiệm Vịt đầu đen EAAFP

WWT_Logo_CMYK
Wildfowl and Wetlands Trust
Oriental Bird Club Logo
Oriental Bird Club
Mr. Yann Muzika
Charles Martell